היה פה טוב? לא שמנו לב: תקציב 2010-2009 Revisited

בנימין נתניהו טוען כי במהלך שלוש שנות כהונתו הוא היטיב מאוד עם מעמד הביניים, וכעת, בשל המשבר הכלכלי, הממשלה נאלצת להטיל כמה גזרות כדי להתמודד עם הירידה הצפויה בהכנסות ממסים. מערכת "גוליית" החליטה לחזור להחלטות הממשלה בתקציב 2010-2009, כדי לגלות על מה לעזאזל נתניהו מדבר. להלן כמה מה"הטבות" להן זכו אזרחי ישראל במסגרת התקציב שאישרה ממשלת נתניהו בשנתיים הראשונות לכהונתה:

מסים

העלאת הסכום המינימלי לחפיסת סיגריות מ-6.82 ש"ח ל-8.0 ש"ח, וזאת בהמשך להעלאת מס הקניה המוטל על סיגריות, מ-62% ל-63% באחוזים ומ-0.99 ש"ח ל-1.25 ש"ח במס קצוב.

צמצום הפטור הקיים במס קניה על יבוא סיגריות למי ששב לישראל מחו"ל לפאקט אחד.

הטלת מס קצוב בגובה 15 ש"ח לליטר כוהל, בתוספת 50% מהערך לצורך מס קניה, תוך העלאת התמ"א (תוספת מכסת אחוזים).

העלאת מס הקניה על הבירה ב-50 אגורות.

חינוך

דחיית פיצול כיתות א' וכיתות ב' והקטנת מספר השעות המינמלי במיומנויות יסוד שבו לומדים תלמידים אלה בכיתות קטנות שכוללת לא יותר מ-20 ילדים. בהתאם להחלטה, הופחת מבסיס תקציב החינוך בשנת הכספים 2010 סכום של 96 מיליון ש"ח.

חיילים משוחררים

הפחתה חד פעמית של 35 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 בתקציב הקרן לסיוע לחיילים משוחררים.

ביטול החובה להעביר סכום שלא נוצל בקרן לסיוע נוסף בשנת כספים אחת לשנה שאחריה, כך שהכסף יחזור במקום זאת לקופת המדינה.

צמצום כוח אדם במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות

הפחתת רכיבי השכר במשרדי הממשלה  וביחידות הסמך ב-1% בבסיס התקציב לשנת 2010. ההפחתה "גוברת" על החלטות ממשלה קודמות, כך שתחול גם גם על רכיבי שכר שהוקצו ליישום החלטות אלה. בהתאם לכך יש:

1. להורות למוסד לביטוח לאומי להפחית את מספר העובדים ואת תקציבי השכר בשיעור של 1% בשנת 2010.

2. להורות לשירות התעסוקה להפחית את מספר העובדים בו בשיעור של 1% בשנת 2010.

3. להורות לרשויות המקומיות להפחית את מספר העובדים ואת תקציבי השכר ב-1% בשנת 2010.

ביטוח הלאומי

הגדלת שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבים מהכנסה או משכר בסך כולל של 0.4% – הוראה זמנית עד סוף 2010. בהתאם להפחית את הקצבות אוצר המדינה לביטוח לאומי בסכום של 260 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 ובסכום נוסף של 520 מיליון ש"ח בשנת התקציב 2010, ובסך הכל 780 מיליון ש"ח.

הפחתת 15 מיליון ש"ח מבסיס התקציב המנהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 2009.

קביעת תקנות לפי חוק העבירות המינהליות, לפיהן תיקבע עבירה מינהלית שעניינה מסירת הצהרה כוזבת, במעשה או במחדל, למוסד לביטוח לאומי, וכן עבירה מינהלית לעניין אי עדכון פרטים. הקנס המינהלי שיוטל בגין כל עבירה מינהלית יהיה בשיעורים כדלקמן:

1) גמלת קיום: 1,000 ש"ח בתוספת 50% מהסכום שעל המבוטח להשיב, ובלבד שלא יעלה על 20,000 ש"ח.

2) שאינה גמלת קיום: 1,500 ש"ח בתוספת 50% מהסכום שהתקבל שלא כדין, ובלבד שלא יעלה על 40,000 ש"ח.

דיור ציבורי

לפרק את החברות הממשלתיות וממשלתיות עירונית הבאות, ולהעביר את תחום אחריותן לחברות ממשלתיות אחרות או לגופים שאינם חברות ממשלתיות:

1. פרזות, חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים

2. שיקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה

3. ח.ל.ד, חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח

4. חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות

תיקון תנאי הזכאות לדיור ציבורי כך שעם פטירתו של זכאי או העברתו למוסד  סיעודי, תיבחן זכאותו של הדייר הממשיך, בהתאם לנתוניו, לדיור ציבורי, על  פי הכללים הקבועים לעניין זה בנהלי משרד הבינוי והשיכון. אם יימצא שהדייר הממשיך איננו זכאי לדיור ציבורי על פי הכללים, לפנותו מהדירה.

משרד הפנים

לבטל את פרס השר על ניהול תקין, ולהפחית  25 מיליון ש"ח מבסיס התקציב בהתאם.

לצמצם את היקף מענקי השר, ולהפחית 30 מיליון ש"ח מבסיס התקציב בהתאם.

עמידה במסגרת התקציב שנקבעה לשנים 2009 ו-2010

1. להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה לשנת הכספים 2009 בשיעור של 6.5%.

2. להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה לשנת הכספים 2010 בשיעור של 6.5%.

3. ההפחתה האמורה בסעיפים 2-1 לעיל תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך תחול גם עלהתקציבים שהוקצו ליישום ההחלטות האמורות.

לעיון נוסף: החלטות ותוכניות ממשלת ישראל לתקציב 2010-2009

המוסד לביטוח לאומי. משלמים יותר, מקבלים פחות


27 תגובות on “היה פה טוב? לא שמנו לב: תקציב 2010-2009 Revisited”

 1. עיתונות חוקרת במיטבה

 2. אסתי סגל הגיב:

  הורדת מענק משרד הפנים זה לא הפסד כל כך גדול. בבדיקה שתעשה על הנושא הזה תגלה שהמענקים האלו הולכים תמיד ל…
  אותם מקומות שממילא מקבלים העברות תקציביות.

  • goliath הגיב:

   כן, התלבטתי אם להכניס את זה בכלל… אבל אני מבטיח לך שהם לא קיצצו את התקציב בגלל שהם מודאגים ממינהל תקין, ובמקביל הם עדיין העבירו מאות מיליונים לאותם מקומות בדיוק (והמשיכו להוריד את מס החברות)

 3. […] המאמר עלה לראשונה בבלוג "גוליית" ב-5.8.2012 תחת הכותרת: "היה פה טוב? לא שמנו לב: תקציב 2010-2009 Revisited" […]

 4. איתמר הגיב:

  לנתניהו מגיע "לחטוף" מהציבור הימני, בגלל שחלק גדול מהחלטותיו מתאימות לשמאל הכלכלי. הוא מקדם את הרצון של הציבור שלא בחר אותו. השאלה היא למה הציבור מהצד השמאלי מתלונן שהוא עושה את המהלכים של מפלגת העבודה..

  • goliath הגיב:

   לקצץ זה המדיניות של העבודה?

   • איתמר הגיב:

    הוא לא 100% סוציאליסט, אבל בגדול התקציב גדל, הגרעון גדל, החופש הכלכלי נפגע ונטל המס עלה. זוהי מדיניות הנוטה שמאלה, גם אם היו קיצוצים פה ושם.

    • goliath הגיב:

     אולי הגירעון גדל כי המדיניות הליברלית שאתה תומך בה לא ממש עובדת? אולי זה בגלל שהורדת המסים הורידה (כמה מפתיע) את היקף הגבייה, ונוצר פער בהכנסות. אתה יודע בכלל מה היה שיעור מס החברות מתוך כלל גביית המסים ב-2005 לעומת 2010? או שבדומה למרבית המאורות הכלכליים של השוק החופשי, גם אתה מרגיש שהעובדות רק מפריעות לדיון התרבותי?

   • goliath הגיב:

    לוותר על מס במיליארדי שקלים לחברות ענק זה מדיניות כלכלית של השמאל?

 5. goliath הגיב:

  לדרוש תשלום סניגוריה ציבורית זה מדיניות סוציאליסטית?

 6. goliath הגיב:

  בקיצור, איתמר, גם יחסית לליברל כלכלי אין לך ממש מושג. לודוויג פון מיזס היה מגחך למשמע הטענות שאתה מעלה, וקרל מנגר היה זורק אותך מכל המדרגות. ואני לא רוצה בכלל לחשוב מה מרשל היה אומר על הטיעונים האלה

  • איתמר הגיב:

   יחסית לשנים קודמות, החופש הכלכלי נפגע, העובדות נמצאות כאן : http://wp.me/pZujs-6s

   פעילויות שהן ההפיך ממדיניות ליברלית:
   סבסוד גני ילדים, סבסוד טיפולי שיניים, חוק סטימצקי (שנכתב במשרדים של מרצ), העלאת מס, הגדלת יעד הגירעון.
   לגבי חברות הדיור הציבורי, בכלל לא מובן למה אתה מגן עליהם. החברות הציבוריות גנבו מהמדינה: הן סירבו למסור לממשלה(!) את מספר הדירות שהן מכרו, ובדוחות שלהן התגלו פערים של 3,000 דירות. נראה לך הגיוני שחברה פרטית לא תדע לאן נעלמו לה אלפי דירות? בעלי התפקידים בחברות האלו שדדו את הציבור, כל אדם שפוי צריך לתמוך בחיסולן.

   • goliath הגיב:

    הכסף מהדירות היה אמור ללכת לרכישת דירות חדשות. במקום זה משרד האוצר "הלאים אותו" והשתמש בו למטרות אחרות. חלק אחר מהסכום עבר לסוכנות היהודית, שהשקיעה אותו בשטחים. אני באמת לא רואה איך אתה בא בטענות לשמאל בעניין. הדירות היו בבעלות ציבורית (עניין שאתה מתנגד אליו), והממשלה מכרה אותן והשתמשה בכסף כדי להפחית את מס החברות. אתה אמור לתמוך במהלכים האלה.

    המסים הישירים המשיכו לרדת בתקופת נתניהו, והוא עצר את מתווה ההפחתה רק אחרי המחאה החברתית. סבסוד טיפולי השיניים נכפה עליו על ידי יהדות התורה, והגדלת הקצבאות וכו' על ידי העבודה. בכל מקרה, מדובר בסכומים קטנים יחסית לקיצוצים שנעשו.

    השמאלה הכלכלי לא תומך בהגדלת הגירעון כעמדה עקרונית. הוא גורס שאפשר להגדיל את הגירעון בנסיבות מסוימות כדי לבצע השקעות תומכות צמיחה (תשתיות, חינוך וכו'). נתניהו הגדיל את הגירעון אבל לא השקיע שקל בדברים האלה – רק המשיך לתת הטבות מס לחברות גדולות ולהפחית מסים לחברים שלו. עכשיו המדינה מתקרבת למשבר, ואתה בא לשמאל בטענות? זה לא נראה לך מצחיק?

    במשך עשרים שנה ממשלת ישראל מקדמת מדיניות יותר ויותר ליברלית, וככשהמדיניות הזאת נתקעת בקיר לבנים, מסתבר פתאום שהבעיה היא שלא היינו ליברלים מספיק… אם רק נוריד עוד קצת את מס החברות… כמו באירלנד, שם זה עבד מצוין… אם רק נצמצם את המעורבות הממשלתית, כמו בארה"ב, שם הכלכלה פורחת… אם רק נקל על המגזר הבנקאי, כמו בבריטניה, אי של יציבות כלכלית…. חשבת פעם למה כל המדינות שקידמו מדיניות של שוק חופשי והסרת רגולציה נמצאות במצב שהן נמצאות היום? או שאתה עדיין מאמין בשטויות האלה על הוצאות הפנסיה ביוון והסוציאליזם המפותח של ספרד? כי בפעם האחרונה שאני בדקתי, מדיניות הצנע שאתה מציע לא ממש עזרה למדינות האלה

    • איתמר הגיב:

     1. מקודם כתכת: "גם אתה מרגיש שהעובדות רק מפריעות לדיון התרבותי?". הבאתי את העובדות המאששות את טענתי ומפריכות את הטענה שלך. לא הגבת לזה. העובדה היא שבשנתים האחרונות נפגע החופש הכלכלי בישראל ולא נראה שהמגמה משתנה. זו לא מדיניות ליברלית לכן אתה עוסק בהאשמות שווא.
     2.יש לך אישוש לכל הטענות על חברות הדיור הציבורי? מדוחות מבקר המדינה עולה מידע אחר לגמרי.

     • goliath הגיב:

      כן, יש לי עובדות. אפילו כתבתי על זה פוסט עם ציטוטים מדוחות מבקר המדינה ומרכז המחקר והמידע של הכנסת:

      http://wp.me/p1vmuz-6a

      הסברתי לך למה העובדות שאתה מציג לא קשורות לטענה שאתה מעלה. והן בכלל לא עובדות – כמה כסף המדינה הוציאה לפי דעתך על "חוק סטימצקי"? על טיפולי שיניים? ועל כמה היא ויתרה לחברות הגדולות? אתה צריך להתחיל להסתכל על התמונה הגדולה, לא רק על ההוצאות שאתה לא מסכים איתן.

      מדד החופש הכלכלי שהצגת הוא לא דוגמה לכלום. מפרסמת אותו קרן הריטג', שבאופן מוצהר מקדם מדיניות ליברלית ואג'נדה של שוק חופשי במדינות בעולם. הנה, ככה הם מגדירים את עצמם:

      Founded in 1973, The Heritage Foundation is a research and educational institution—a think tank—whose mission is to formulate and promote conservative public policies based on the principles of free enterprise, limited government, individual freedom, traditional American values, and a strong national defense.

      זה בערך כמו שאני אביא לך דירוג של marx.org. זה ממש לא רציני.

      אגב, בראש הדירוג ניצבות מדינות כמו סינגפור והונג קונג, שם רמת החופש הפוליטי נמוכה מאוד. אבל אני מבין שזכות ההצבעה וחופש הביטוי נראים לך עניינים שוליים לעומת יוקר המחייה… סתם כדי להבין את האידיאולוגיה שלך – האם היית מוכן לחיות במדינה עם רקורד של זכויות אדם כמו סינגפור? שאגב, עד כמה שידוע לי היא אחת משלוש המדינות הכי לא שיוויוניות בעולם? אני לא רואה הגירה מסיבית של אזרחים מהמערב לאותן מדינות שלפי דעתך מהוות מגדלור בוהק של חופש כלכלי…

 7. איתמר הגיב:

  אם אתה פוסל מידע בגלל המקור שלו, אז למה אתה מבקש ממני מידע בכלל? כל מכון מחקר מופעל ע"י בני-אדם. מטבע הדברים לרוב בני האדם יש נטיות פוליטיות. לכן מה שנשאר זה לבקר את המתודולוגיה. לדוגמה: מכון אדווה מפרסם שטויות כי הן שטויות, לא כי זה מכון אדווה. הבדיקות שלהם מצחיקות וללא תוקף.
  אם המכון "מכור", בטוח יהיה לך מאוד קל לפגוע במתדולוגיה של המחקר. הכל אונליין, תצביע על הכשלים.
  לגבי סינגפור: ההגדרה של הממד היא index of economic freedom, כלומר חופש כלכלי ולא חופש פוליטי. הטענה שלי הייתה שהחופש הכלכלי של ישראל נפגע, וזה מוכיח שנתניהו לא קידם מדיניות ליברלית בשנתיים האחרונות. נכון לעכשיו הבאתי את המדידות שמבססות את דבריי :
  מ 2010 ל 2012 חלה עלייה בהוצאות הממשלה, פגיעה בחופש המסחר ובחופש של העסקים.
  http://www.heritage.org/index/country/israel#open-markets last

 8. goliath הגיב:

  זה לא קשור לכשלים, זה קשור לגישה. לפי המכון הזה, איגודי עובדים פוגעים בחופש הכלכלי, ולכן אם יש עלייה בשיעור העובדים המאוגדים – הם טוענים שזה פוגע בחופש הכלכלי. אני לא מסכים עם הנחת היסוד הזאת. הם חושבים שככל שהמס יותר גבוה – יש פחות חופש כלכלי. אני לא מסכים עם ההנחה הזאת. המסים האלה מממנים כבישים, חינוך, שירותי משטרה ומשפט ועוד דברים שעסקים זקוקים להם. לפי התפיסה הזאת, ביטול כל המסים יגביר את החופש הכלכלי – אבל אז לא יהיה לך בית משפט שיאכוף דיני חוזים, ולא תהיה לך משטרה שתוודא שאנשים לא יבזזו חנויות. זאת פשוט גישה מטופשת.
  ככל שרמת ההוצאות הציבוריות של הממשלה גבוהה יותר – כך לפי דעת הקרן יש פחות חופש כלכלי. אני לא מבין איך בכלל אפשר להצדיק את הטענה הזאת, או על איזה היגיון פילוסופי כלכלי היא נשענת.
  בקיצור, לקרן הריטג' יש אידיאולוגיה מסוימת, והיא סבורה שכל מה שפוגע ביישום האידיאולוגיה – פוגע בחופש הכלכלי. זה לא מחקר – זה פונדמנטליזם. אין כאן שום רצון להגיע לאמת כלשהי, אלא ניסיון מטופש לדרג מדינות לפי האופן שבו המדיניות שלהם תואמת את המדיניות של הקרן. בוא תתחיל בהגדרה של מה זה לדעתך חופש כלכלי, ונתקדם משם. האם לדוגמה העובדה שאין כמעט מוביליות חברתית בישראל, ומי שנולד עני כמעט תמיד יישאר עני, מעידה על חופש כלכלי נמוך? האם יש קשר בין חופש כלכלי לפערים חברתייים? מה נכלל בחופש כלכלי לפי דעתך? האם חופש כלכלי לא מחייב גם חופש ביטוי, איזושהי תפיסה מסוימת של זכויות יסוד לבני האדם הפועלים במסגרת אותה כלכלה? יש לי עוד כמה שאלות אם אתה מעוניין….

  • goliath הגיב:

   תגיד, אתה ראית את דירוג המדינות באזור? במקום הראשון – בחריין; במקום השני – קטר; במקום השלישי – ירדן; במקום הרביעי – איחוד האמירויות; במקום החמישי – עמאן; במקום השישי – ישראל…. אני מבין שאתה רוצה שניקח דוגמה מבחריין וירדן? זה הדירוג שאתה מפנה אליו? תהיה רציני….

 9. […] של הכנסת לומר בעניין; דברי מרכז אדוה; נאום דב חנין מ2010; עיונו של יאיר קלדור בתקציב 2009-2010; יוסי גורביץ' (קצת לפני הבחירות); הכי חשוב – מבקר […]


ומה יש לך להגיד על זה?

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s