הממונה על השכר, ציטוטים נבחרים

ועוד פוסט קודם על מאבק המתמחים, למה ההסכם החדש גרוע במיוחד ולמה צריך להעיף את פקידי האוצר הביתה